2018. május 13., vasárnap

Köszöntünk a Dunaújvárosi Baptista Gyülekezet oldalán !                                                                             

Hálaadó ünnepély
2018. október 28 
9:30 órakor 

Emlékezzünk Isten Jóságára!

János evangélioma 6.rész  11.vers 
Jézus most fogta a kenyereket, hálát adott és szétosztotta a fekvő embereknek, hasonlóképpen osztott a halakból is, amennyit csak akartak. 
12.vers
 Mikor már jóllaktak, azt mondta tanítványainak: „Gyűjtsétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi el ne vesszen.”
13.vers 
 Össze is gyűjtötték, és tizenkét kosarat töltöttek meg azokkal a darabokkal, amelyek az öt árpakenyérből az étkezők után megmaradtak.

Gyűjtsd össze, és emlékezz meg a maradékokról, hogy soha el ne feledd: Isten megelégített! Adj hálát ismét ezért!

A délelőtti Istentiszteletet közös ebéddel zárjuk.

Ezen a napon a délutáni istentisztelet a délelőtti hosszabb program miatt elmarad. 

___________________________________________Pünkösdi gondolatok„Amikor pedig eljött pünkösd napja…” (Ap. Csel 2,1–4) – így kezdődik a pünkösd eseményéről szóló híradás. A Szentlélek kitöltetését ígérte meg Úr Jézus Krisztus a tanítványainak a mennybemenetel napján. És amikor Isten azt mondta: most beteljesedett mindaz, amit megígért. Isten bennünket is így akar megszólítani. Most. Most hallgass rám.
Vajon felismerjük-e megszólításunk alkalmát, felismerjük-e Isten idejét? Az apostolok felismerték. Vártak rá, és megkapták a Szentlélek ajándékát. Ha nem lettek volna ott, ha későn érkeznek, lekésik a pünkösdi csodát. A Szentlélek szívünkbe való kiáradásának is rendelt ideje van.
Lekéshetjük az Istentől kapott alkalmakat, ha nem vagyunk résen. A tanítványok nem késtek el, így csoda részesei lehettek. Egy akarattal voltak együtt, és kapták a Szentlélek ajándékát. Bennünket különböző akaratok tépnek szét. A sátán neve diabolos, azt jelenti: szétdobáló. Ő, a szétdobáló azt akarja, hogy mindenki a másik ellen forduljon. Isten Szentlelke összekapcsol: mindnyájan együtt. Isten beleszólt ebbe a szétdobált világba. Hirtelen hatalmas szélzúgáshoz hasonló hang hallatszott az égből. A pünkösd a keresztyén egyház születésnapja. A gyülekezetet teremtő erő, a Szentlélek ereje, az égből érkezett, nem a földről. Az egyház földi érvényű, de mennyei gyökerű közösség. Az Isten tartja fenn, ezért az utolsó időkig megmarad. Legyőzhetetlen. Ez erő és vigasztalás a számunkra, mert ha valóban Isten seregében vagyunk, bármi jöjjön életünkben, megmaradunk.
Ennek tudatát pedig a Szentlélek munkálja a szívünkben. Megteltek a tanítványok Szentlélekkel, csodálatos mennyei erővel. Edény az emberi szív, sokszor telik meg haraggal, szomorúsággal, gonoszsággal. De meg tud telni Szentlélekkel is, Isten lelke ajándékával be tudja tölteni a mi szívünket is. Az apostolok átváltoztak a Szentlélek hatására – bátran hirdették a Krisztust. Isten Szentlelke átalakít: félelemből bátorság, erőtlenségből erő, széthúzásból szeretet, lemondásból reménység támad. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy ezt a pünkösdi átváltozást adja meg nékünk.
Áldott pünkösdi ünneplést kívánok minden kedves olvasónak!
Dunaújvárosi Baptista Gyülekezet
Braun Ervin

2018. május 20.-án, Pünkösd első napján a gyülekezetben a délelőtti, istentiszteleti alkalmon a dicsőítést a Neopolis vezeti. Mindenkit szeretettel várunk!